مسابقاتلیست آخرین مسابقات

آزاد آقایان قهرمانی استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

33 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1402/02/08
 • تاریخ پایان:1402/03/04
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مجتبی شاکری
 • سوم مشترک
  مهدی علی آبادی
  صادق قویدل

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

24 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/08/06
 • تاریخ پایان:1401/08/06
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مهدی علی آبادی
 • سوم مشترک
  مجتبی شاکری
  صادق قویدل

آزاد بانوان استان به مناسبت هفته دولت مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

11 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/06/04
 • تاریخ پایان:1401/06/04
 • رتبه اول
  نگین شیرنژاد
 • رتبه دوم
  سپیده محمدی
 • سوم مشترک
  دنیا اسفندیاری
  آنوشا معظمی

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

39 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/05/21
 • تاریخ پایان:1401/05/21
 • رتبه اول
  مهدی علی آبادی
 • رتبه دوم
  رضا رایگان
 • سوم مشترک
  مجتبی شاکری
  ناصر براتی

آزاد آقایان استان به مناسبت عید غدیر مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

31 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/04/27
 • تاریخ پایان:1401/04/27
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مهدی علی آبادی
 • سوم مشترک
  مسعود انفرادی
  مجتبی شاکری

رده سنی زیر 12 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 12 سال نوع مسابقه:Single

5 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/04/10
 • تاریخ پایان:1401/04/10
 • رتبه اول
  نیکان امیدوار
 • رتبه دوم
  آرش عباس زاده
 • سوم مشترک
  کیانوش آئینه بیگی
  رامان رنجبر

رده سنی زیر 14 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 14 سال نوع مسابقه:Single

2 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/04/10
 • تاریخ پایان:1401/04/10
 • رتبه اول
  نیکان امیدوار
 • رتبه دوم
  کیانوش آئینه بیگی
 • سوم مشترک

رده سنی زیر 18 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 18 سال نوع مسابقه:Single

2 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/04/10
 • تاریخ پایان:1401/04/10
 • رتبه اول
  امیر وثوقی
 • رتبه دوم
  امیرحسین حبیبی
 • سوم مشترک

آزاد بانوان استان مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

9 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/03/27
 • تاریخ پایان:1401/03/27
 • رتبه اول
  نگین شیرنژاد
 • رتبه دوم
  مونا جلالیانی
 • سوم مشترک
  کتایون فیروزه
  فاطمه عباس زاده

آزاد آقایان استان به مناسبت ولادت امام رضا (ع) مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

26 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/03/19
 • تاریخ پایان:1401/03/20
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مهدی علی آبادی
 • سوم مشترک
  مهدی شریفانی
  مجتبی شاکری

جام رمضان آقایان 1401 مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

39 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/01/26
 • تاریخ پایان:1401/02/26
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  صادق قویدل
 • سوم مشترک
  مجتبی شاکری
  صادق چراغ بیرجندی

جام رمضان بانوان 1401 مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

12 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1401/01/26
 • تاریخ پایان:1401/02/22
 • رتبه اول
  مونا جلالیانی
 • رتبه دوم
  سپیده محمدی
 • سوم مشترک
  فاطمه عباس زاده
  مریم حمیدیان پور

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

11 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/11/15
 • تاریخ پایان:1400/11/15
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  ناصر براتی
 • سوم مشترک
  مسعود انفرادی
  مجتبی شاکری

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

14 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/10/24
 • تاریخ پایان:1400/10/24
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  سیدمهدی شفاعتی
 • سوم مشترک
  مهدی شریفانی
  حسین نیکدل غلامان

آزاد بانوان استان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

9 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/09/26
 • تاریخ پایان:1400/09/26
 • رتبه اول
  سپیده محمدی
 • رتبه دوم
  فاطمه سلمانی
 • سوم مشترک
  نگین مکرمی
  کتایون فیروزه

ساحلی مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

3 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/09/26
 • تاریخ پایان:1400/09/26
 • رتبه اول
  بهنام پهلوان
  رضا پورهاشمی
 • رتبه دوم
 • سوم مشترک

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

24 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/09/19
 • تاریخ پایان:1400/09/19
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  صادق چراغ بیرجندی
 • سوم مشترک
  حسین نیکدل غلامان
  سید رضا کافی

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

22 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/09/05
 • تاریخ پایان:1400/09/05
 • رتبه اول
  صادق قویدل
 • رتبه دوم
  مجتبی شاکری
 • سوم مشترک
  رضا رایگان
  سید رضا کافی

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

29 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/08/21
 • تاریخ پایان:1400/08/21
 • رتبه اول
  سیدمهدی شفاعتی
 • رتبه دوم
  مجتبی شاکری
 • سوم مشترک
  رضا رایگان
  صادق قویدل

آزاد دبل آقایان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

11 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/08/14
 • تاریخ پایان:1400/08/14
 • رتبه اول
  صادق چراغ بیرجندی
  سیدمهدی شفاعتی
 • رتبه دوم
  رضا رایگان
  سید رضا کافی
 • سوم مشترک
  مهدی شریفانی
  امین قدرتی فرد
  مسعود انفرادی

سطح B بانوان مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

7 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/08/07
 • تاریخ پایان:1400/08/07
 • رتبه اول
  کتایون فیروزه
 • رتبه دوم
  عسل شیبت زاده
 • سوم مشترک
  فاطمه عباس زاده

آزاد آقایان به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

32 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/07/30
 • تاریخ پایان:1400/07/30
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  سیدمهدی شفاعتی
 • سوم مشترک
  صادق قویدل
  مسعود انفرادی

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

20 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/07/16
 • تاریخ پایان:1400/07/16
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مسعود انفرادی
 • سوم مشترک
  بهنام پهلوان
  ناصر براتی

آزاد بانوان مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

12 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/07/09
 • تاریخ پایان:1400/07/09
 • رتبه اول
  سحر رجب نیا
 • رتبه دوم
  عسل شیبت زاده
 • سوم مشترک
  فاطمه عباس زاده
  سحر قربان زاده ایوری

آزاد دبل آقایان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

25 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/07/09
 • تاریخ پایان:1400/07/09
 • رتبه اول
  امین قدرتی فرد
 • رتبه دوم
  حسین نیکدل غلامان
  فرزاد مهدی زاده
 • سوم مشترک
  رضا رایگان
  سیدمهدی شفاعتی
  سید رضا کافی
  مهدی شریفانی

آزاد آقایان به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

25 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/07/02
 • تاریخ پایان:1400/07/02
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  حمید سلطان زاده
 • سوم مشترک
  مسعود انفرادی
  فرزاد مهدی زاده

آزاد دبل آقایان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

10 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/26
 • تاریخ پایان:1400/06/26
 • رتبه اول
  مهدی شریفانی
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  امین قدرتی فرد
  صادق چراغ بیرجندی
 • سوم مشترک
  حسین نوری
  حسین نیکدل غلامان
  ناصر براتی

رده سنی زیر 12 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 12 سال نوع مسابقه:Single

3 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/19
 • تاریخ پایان:1400/06/19
 • رتبه اول
  نیکان امیدوار
 • رتبه دوم
  نیکان معظمی
 • سوم مشترک
  کیانوش آئینه بیگی

رده سنی زیر 18 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 18 سال نوع مسابقه:Single

5 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/19
 • تاریخ پایان:1400/06/19
 • رتبه اول
  امیر وثوقی
 • رتبه دوم
 • سوم مشترک
  عرفان هادیان حقیقی

رده سنی زیر 14 سال دختران مسابقات بانوان - زیر 14 سال نوع مسابقه:Single

2 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/19
 • تاریخ پایان:1400/06/19
 • رتبه اول
  فاطمه عباس زاده
 • رتبه دوم
  آنوشا معظمی
 • سوم مشترک

رده سنی زیر 18 سال دختران مسابقات بانوان - زیر 18 سال نوع مسابقه:Single

4 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/19
 • تاریخ پایان:1400/06/19
 • رتبه اول
  فاطمه عباس زاده
 • رتبه دوم
 • سوم مشترک

آزاد دبل آقایان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

19 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/12
 • تاریخ پایان:1400/06/12
 • رتبه اول
  حسین نیکدل غلامان
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مرتضی اخوان
  رضا لاچین
 • سوم مشترک
  مهدی شریفانی
  مجتبی شاکری
  ابوالفضل منصوری

آزاد آقایان به مناسبت هفته دولت مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

26 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/06/05
 • تاریخ پایان:1400/06/05
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مجتبی شاکری
 • سوم مشترک
  حسین نوری
  ناصر براتی

آزاد آقایان استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

23 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/05/22
 • تاریخ پایان:1400/05/22
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مسعود انفرادی
 • سوم مشترک
  سید رضا کافی
  ناصر براتی

آزاد بانوان استان مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

12 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/05/15
 • تاریخ پایان:1400/05/15
 • رتبه اول
  سحر رجب نیا
 • رتبه دوم
  سحر قربان زاده ایوری
 • سوم مشترک
  راحله حریری
  سپیده محمدی

سطح B آقایان به مناسبت عید سعید غدیر خم مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

25 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/05/08
 • تاریخ پایان:1400/05/08
 • رتبه اول
  حسین رجبی
 • رتبه دوم
  رضا لاچین
 • سوم مشترک
  مرتضی اخوان
  ابوالفضل منصوری

آزاد آقایان به مناسبت عید سعید قربان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

12 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/05/01
 • تاریخ پایان:1400/05/01
 • رتبه اول
  سیدمهدی شفاعتی
 • رتبه دوم
  رضا رایگان
 • سوم مشترک
  رضا لاچین
  بهنام پهلوان

آزاد بانوان به مناسبت هفته عفاف و حجاب مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

10 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/25
 • تاریخ پایان:1400/04/25
 • رتبه اول
  سحر رجب نیا
 • رتبه دوم
  سحر قربان زاده ایوری
 • سوم مشترک
  نفیسه اکبرزاده
  مهدیه شاکری

آزاد تنیس ساحلی استان مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

9 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/18
 • تاریخ پایان:1400/04/18
 • رتبه اول
  سیدمهدی شفاعتی
  صادق چراغ بیرجندی
 • رتبه دوم
  رضا پورهاشمی
  ناصر براتی
 • سوم مشترک

رده سنی زیر 12 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 12 سال نوع مسابقه:Single

2 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/11
 • تاریخ پایان:1400/04/11
 • رتبه اول
  نیکان امیدوار
 • رتبه دوم
  نیکان معظمی
 • سوم مشترک

رده سنی زیر 16 سال پسران مسابقات آقایان - زیر 16 سال نوع مسابقه:Single

3 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/11
 • تاریخ پایان:1400/04/11
 • رتبه اول
  علیرضا شاهپسندی
 • رتبه دوم
  محمدابراهیم محولاتی
 • سوم مشترک
  نیکان امیدوار

رده سنی زیر 14 سال دختران مسابقات بانوان - زیر 14 سال نوع مسابقه:Single

3 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/11
 • تاریخ پایان:1400/04/11
 • رتبه اول
  مهدیه شاکری
 • رتبه دوم
  فاطمه عباس زاده
 • سوم مشترک
  آنوشا معظمی

رده سنی زیر 16 سال دختران مسابقات بانوان - زیر 16 سال نوع مسابقه:Single

4 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/11
 • تاریخ پایان:1400/04/11
 • رتبه اول
  مهدیه شاکری
 • رتبه دوم
  فاطمه عباس زاده
 • سوم مشترک
  دنیا اسفندیاری
  آنوشا معظمی

رده سنی زیر 18 سال دختران مسابقات بانوان - زیر 18 سال نوع مسابقه:Single

2 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/11
 • تاریخ پایان:1400/04/11
 • رتبه اول
  عسل شیبت زاده
 • رتبه دوم
  دنیا اسفندیاری
 • سوم مشترک

مسابقه آزاد انفرادی آقایان به مناسبت ولادت امام رضا (ع) مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

30 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/04/04
 • تاریخ پایان:1400/04/04
 • رتبه اول
  امیر سالاری
 • رتبه دوم
  سیدمهدی شفاعتی
 • سوم مشترک
  رضا رایگان
  محمدرضا محمدی

جام آدینه استانی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

17 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/03/07
 • تاریخ پایان:1400/03/07
 • رتبه اول
  رضا رایگان
 • رتبه دوم
  مسعود انفرادی
 • سوم مشترک
  مجتبی شاکری
  صادق قویدل

انتخابی تیم ساحلی اعزامی به انزلی مسابقات آقایان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Double

14 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/02/31
 • تاریخ پایان:1400/02/31
 • رتبه اول
  امیرمحمد زنده دل
  رضا پورهاشمی
 • رتبه دوم
  سیدمهدی شفاعتی
  صادق چراغ بیرجندی
 • سوم مشترک
  مهدی شریفانی
  حبیب الله خیری
  حسین رجبی
  رضا رایگان

جام گرامیداشت آزادسازی خرمشهر مسابقات بانوان - رده آزاد(بزرگسال) نوع مسابقه:Single

11 نفر شرکت کننده

 • تاریخ شروع:1400/02/31
 • تاریخ پایان:1400/02/31
 • رتبه اول
  سمانه عالمی پور
 • رتبه دوم
  فاطمه سلمانی
 • سوم مشترک
  سحر رجب نیا
  مهدیه شاکری